พิธีซ้อมใหญ่พระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีซ้อมใหญ่พระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีซ้อมใหญ่พระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *