โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคปกตินอกเวลาราชการ)

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคปกตินอกเวลาราชการ) เปิดรับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน จนถึง 20 สิงหาคม 2563
เรียน วันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.30 น. และ วันอังคาร,พฤหัสบดี เวลา 17.00 – 20.00 น. บรรยายในชั้นเรียนและเรียนแบบออนไลน์ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 2 ปีครึ่ง ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยประมาณ 120,000 บาท
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา อนุปริญญา สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3 ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยประมาณ 150,000 บาท
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3 ปีครึ่ง ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยประมาณ 187,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 241 7191-4 ต่อ 4160 – 4163 หรือ 089-6880865,089-0579185 หรือสมัครออนไลน์ ที่https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *