โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคปกตินอกเวลาราชการ)

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคปกตินอกเวลาราชการ) เปิดรับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน จนถึง 20 สิงหาคม 2563 เรียน วันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.30 น. และ วันอังคาร,พฤหัสบดี

Read more