การรับสมัคร นักศึกษาปริญญาตรี

การรับตรงร่วมกัน เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา    1. GPAX  ค่าน้ำหนัก 20 % 2. GAT  ค่าน้ำหนัก 20 % 3. สอบสัมภาษณ์                  การรับAdmission เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา    1. GPAX 

Read more

พิธีซ้อมใหญ่พระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีซ้อมใหญ่พระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 พิธีซ้อมใหญ่พระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 กิจกรรมวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Read more

โครงการ บูรณาการกฎหมายสู่ท้องถิ่นและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการ บูรณาการกฎหมายสู่ท้องถิ่นและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรนิติศาสตร์ สังกัดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการ โครงการ บูรณาการกฎหมายสู่ท้องถิ่นและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560

Read more

โครงการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560 และพิธีประดับติ่งให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 59

โครงการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560 และพิธีประดับติ่งให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 59

Read more