โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคปกตินอกเวลาราชการ)

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคปกตินอกเวลาราชการ) เปิดรับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน จนถึง 20 สิงหาคม 2563 เรียน วันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.30 น. และ วันอังคาร,พฤหัสบดี

Read more

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมโครงการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ สภาทนายความ

Read more

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา 7 สิงหาคม พ.ศ.2562

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา 7 สิงหาคม พ.ศ.2562

Read more

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมทีมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานประชาธิปไตย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานประชาธิปไตย    

Read more

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตคว้ารางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี 2562

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัญฑิต โรงเรียนกฏหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลจากการเเข่งขันตอบปัญหากฏหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562  

Read more